banner2
banner1111
banner3

Täze gelenler

PT-1388
PT-1388

AQUATAL paýhas seriýasy garşy suw arassalaýjy - Suwuňyza ideg edýäris

* Inçe, minimalist, ajaýyp dizaýn
* 5 basgançak göni arassalaýyş tehnologiýalarynyň utgaşmasy
* Ajaýyp, adatdan daşary, ajaýyp içgi tejribesi
* 18.5 sm ini, islendik aşhana hökman laýyk gelýär
Jikme-jikliklere düşünmek
PT-1389
PT-1389

Suw paýlaýjy öndüriji UV bilen gyzgyn we göni sowadyjy UF ulgamy suw dispenseri

* Owadan, ajaýyp, innowasiýa dizaýn düşünjesi
* Gyzgyn, sowuk ýa-da käsäniň göwrümini bir el degirmeni bilen garyşdyryň
* Örän pes beýiklik, diňe 35 sm öz patent gurluşynyň dizaýny
* Artykmaçlyklaryň iň amatly utgaşmasy,
* arassalamak, in engineeringener tehnologiýalary
* UVC-LED sterilizasiýa 99 .99% suw bilen ýok ediň
* bakteriýalar we mikroorganizmler
* Durnukly, daşky gurşaw taýdan arassa.
Jikme-jikliklere düşünmek

önümleri

biz hakda

 • 1

“Suzhou Puretal Eletric Co., Ltd” 10 ýyldan gowrak wagt bäri suw arassalaýyş ulgamlarynyň toplumyny ösdürmek, öndürmek we satmak arkaly has ýokary hilli, arassa suwa bolan zerurlygy kanagatlandyrmak üçin işleýär.Uly bilim we uly tejribe bilen Puretal özlerini suw pudagynda halkara öňdebaryjy we täzelikçi hökmünde görkezdi.Filhli süzgüç we suw arassalaýyş zerurlyklary üçin iň amatly çözgütleri üpjün etmek. Önümimiz suw paýlaýjy, suw arassalaýjy, RO we UF ulgamlaryny, gazlandyryjy, buz öndüriji, suw çüýşesi we suw küýzelerini öz içine alýar. Amerikan, Europeanewropa, Günorta Amerika we Günorta-Gündogar Aziýa bazarlaryna eksport .

köpräk oka

hyzmatdaşlarymyz

 • Jaýyň suw arassalaýjysynyň ähmiýeti

  Hapalaýjy maddalary aýyrmak: Çeçen suwunda bakteriýalar, wiruslar, parazitler, agyr metallar, pestisidler we hlor we ftorid ýaly himiki maddalar bolup biler.Suw arassalaýjy bu hapalaýjylary netijeli aýyrýar ýa-da azaldýar, suwy sarp etmek üçin howpsuz edýär.Saglygy goramak ...

  jikme-jiklikleri gör
 • Dünýä belli Aquatal suw arassalaýjy markasy

  Aquatal bilen tanyşdyrmak - dünýäni tupan bilen alan suw arassalaýjy marka!Acer togalagynyň dürli künjeklerinden janköýerleriň wepaly yzarlamagy bilen Aquatal, arassa, arassa suw gözleýänler üçin tiz saýlandy.Aquatal-y bazardaky beýleki suw arassalaýjylardan näme tapawutlandyrýar?...

  jikme-jiklikleri gör