Gazlandyryjy

 • Zawod zawody Sowuk gyzgyn suw SODA we AÇYRYJY SUW ÖNÜMLERI

  Zawod zawody Sowuk gyzgyn suw SODA we AÇYRYJY SUW ÖNÜMLERI

  Stoluň üstündäki gazlandyrylan suw paýlaýjy

  Sowuk gyzgyn iş stoly gazlandyrylan suw paýlaýjy maşyn

  POU planşet gyzgyn / sowuk / gazly suw paýlaýjy

 • Lomaý sowuk gyzgyn suw gazlandyrylan gaz we gazly suw öndüriji dispanser soda suw maşyny soda suw öndürijisi

  Lomaý sowuk gyzgyn suw gazlandyrylan gaz we gazly suw öndüriji dispanser soda suw maşyny soda suw öndürijisi

  Mini köpürjikli suw paýlaýjy
  gyzgyn suw, sowuk suw, gazly suw
  Ekran paneli
  Boýy bary-ýogy 30 sm, ähli aşhana üçin amatly

   

 • Gazlandyryjy öndüriji PT-1915

  Gazlandyryjy öndüriji PT-1915

  Bir düwmä basmak.
  Pianino boýagy, ýokary derejeli dokumasy.
  Pressureokary basyşly süýşmeýän, ulanmak üçin ygtybarly.Çüýşedäki basyş gaty ýokary bolanda, çüýşäniň göwresi suw çüýşesiniň gaçmazlygy üçin suw çüýşesini çüýşäniň agzyna basmak üçin niýetlenendir.
  Iýmit derejesi, ulanmak üçin ygtybarly.
  Has amatly saklamak üçin çüýşe gapagy bilen gelýär

 • Gazlandyryjy öndüriji PT-1916

  Gazlandyryjy öndüriji PT-1916

  Bir düwmä basmak.
  Pianino boýagy, ýokary derejeli dokumasy.
  Pressureokary basyşly süýşmeýän, ulanmak üçin ygtybarly.Çüýşedäki basyş gaty ýokary bolanda, çüýşäniň göwresi suw çüýşesiniň gaçmazlygy üçin suw çüýşesini çüýşäniň agzyna basmak üçin niýetlenendir.
  Iýmit derejesi, ulanmak üçin ygtybarly.
  Has amatly saklamak üçin çüýşe gapagy bilen gelýär

 • Täze döredilen “Mini Sparkling / Soda Water Maker” suw sowadyjysyny birleşdirýär
 • Sowuk gazlandyrylan suw paýlaýjy soda we gazly suw öndüriji gazlandyrylan gaz öndüriji

  Sowuk gazlandyrylan suw paýlaýjy soda we gazly suw öndüriji gazlandyrylan gaz öndüriji

  Bahalandyrylan naprýa .eniýe: 220V-240V AC 50Hz, 110V-120V AC 50Hz
  Sowadyjy ulgamyň güýji: 100W
  Gazlandyrylan suwda CO2-iň mukdary: ilkinji käse > 3,4% (6.7gr / L)
  Gazlandyrylan suw kuwwaty: 4L / sagat (3-5 ℃) single 1 kran üçin 1 litr / 1L
  Sowuk suw kuwwaty - sagatda 3 litrden köp (Temperatura 10 gradusdan pes)
  Suw giriş gurşawynyň temperaturasy: 10-32 ℃
  Suw giriş basyşy (süzgüçden soň)) - 2-3 bar (30-45 PSI)
  CO2 gazy - basyş girelgesi : 5.0-6.0 bar (73-87 PSI)
  Daşky gurşaw we sowuk suw bar
  Reňk : Ak we ak

  Maşynyň ululygy: 45 (L) x18 (W) x37 (H)
  Gaplamagyň ululygy: 48 (L) x25 (W) x44 (H)
  NW / GW: 18.5 Kg / 20.5 Kg.

 • Senagat gazlandyryjy gazlandyryjy suw täjirçilik gazlandyrylan maşyn

  Senagat gazlandyryjy gazlandyryjy suw täjirçilik gazlandyrylan maşyn

  Bahalandyrylan naprýa .eniýe: 220V-240V AC 50Hz, 110V-120V AC 50Hz
  Sowadyjy ulgamyň güýji: 100W
  Gazlandyrylan suwda CO2-iň mukdary: ilkinji käse > 3,4% (6.7gr / L)
  Gazlandyrylan suw kuwwaty: 4L / sagat (3-5 ℃) single 1 kran üçin 1 litr / 1L
  Sowuk suw kuwwaty - sagatda 3 litrden köp (Temperatura 10 gradusdan pes)
  Suw giriş gurşawynyň temperaturasy: 10-32 ℃
  Suw giriş basyşy (süzgüçden soň)) - 2-3 bar (30-45 PSI)
  CO2 gazy - basyş girelgesi : 5.0-6.0 bar (73-87 PSI)
  Daşky gurşaw we sowuk suw bar
  Reňk : Ak we ak

  Maşynyň ululygy: 45 (L) x18 (W) x37 (H)
  Gaplamagyň ululygy: 48 (L) x25 (W) x44 (H)
  NW / GW: 18.5 Kg / 20.5 Kg.

  Bahalandyrylan naprýa: eniýe: 220V-240V AC 50Hz, 110V-120V AC 50Hz
  Sowuklama ulgamynyň güýji: 100W
  Gazlandyrylan suwdaky CO2 göwrümi: ilkinji käse> 3,4% (6.7gr / L)
  Gazlandyrylan suw kuwwaty: 4L / sagat (3-5 ℃), bir kran üçin 1 litr / 1L
  Sowuk suw kuwwaty: sagatda 3 litrden köp (Temperatura 10 gradusdan pes)
  Suw giriş gurşawynyň temperaturasy: 10-32 ℃
  Suw giriş basyşy (süzgüçden soň): 2-3 bar (30-45 PSI)
  CO2 gazy - basyş girelgesi: 5.0-6.0 bar (73-87 PSI)
  Suw görnüşleri: Daşky gurşaw we sowuk suw bar
  Reňk: Ak we ak

   

  Duýgur wersiýa

  Öý maşynlary täjirçilik gazlandyrylan suw öndüriji

  Lýuks kran görnüşi

  Öý maşynlary täjirçilik gazlandyrylan suw öndüriji

  Gämi wersiýasy

  Öý maşynlary täjirçilik gazlandyrylan suw öndüriji

   

  Ibermek

  Öý maşynlary täjirçilik gazlandyrylan suw öndürijiÖý maşynlary täjirçilik gazlandyrylan suw öndüriji