Suw süzgüji

 • Suwa çümýän Deluxe Filtr Ulgamy

  Suwa çümýän Deluxe Filtr Ulgamy

  Ösen süýümli süzgüç galyndy hlory aýryp biler

  Gözenegiň ululygy bary-ýogy 0,01 mikron bolan ýokary takyklykly ultra membrana

  Bir gezeklik süzgüçde ykjam ululygy, çeýe we amatly gurnama

 • Wannada suw satýan Amazon gyzgyn satuw

  Wannada suw satýan Amazon gyzgyn satuw

  Önümiň ady: Süzgüç duş
  Giriş suwunyň basyşy: 0.15-0.35mpa
  Suw arassalaýjy interfeýs: 4 nokatly standart interfeýs
  Kran aýratynlyklary: Duş suwy
  Süzgüçler: VC KDF, deklorinasiýa topy

 • Gaty suw üçin duş süzgüji / Öý / UV suw süzgüji / göçme suw süzgüji ulgamy

  Gaty suw üçin duş süzgüji / Öý / UV suw süzgüji / göçme suw süzgüji ulgamy

  Önümiň ady: Süzgüç duş
  Giriş suwunyň basyşy: 0.15-0.35mpa
  Suw arassalaýjy interfeýs: 4 nokatly standart interfeýs
  Kran aýratynlyklary: Duş suwy
  Süzgüçler: VC KDF, deklorinasiýa topy

 • Çeçotka ýumşadyjy gaty ulgam kellesi duz 15 basgançakly köp basgançakly suw ýuwujy süzgüç
 • Öý ýa-da UF ulgamy bilen gyzgyn satuw önümleri bilen açar öý arassa suw süzgüç dispenser arassalaýjy

  Öý ýa-da UF ulgamy bilen gyzgyn satuw önümleri bilen açar öý arassa suw süzgüç dispenser arassalaýjy

  Çalt üýtgeýän süzgüç çalşygyny çekiň we öwüriň
  Suw damjasyna garşy ulgam: süzgüçler çalşylanda suwuň azalmagy
  Ajaýyp sowuk içgileri dadyp görmek üçin arassa, süýji, ýokary hilli ingredient suwy bilen üpjün edýär
  Saklaýjy gap bolmasa
  Elektrik togy gerek däl
  Göni görnüşli suw arassalaýjy
  10 ″ süzgüç seriýasy re modeimine laýyk gelýär

 • 15 basgançak gaty suw üçin uglerod KDF bilen duş suw süzgüji

  15 basgançak gaty suw üçin uglerod KDF bilen duş suw süzgüji

  Harytlaryň agramy 1,3 funt
  Önümiň ölçegleri 3,7 x 3,7 x 5,4 dýuým
  Haryt modeliniň belgisi 15 basgançakly süzgüç
  Ölçegi 15 Tapgyr
  Tamamla ChromeABS
  Material Plastmassa
  Şekil Duş süzgüji
  Specialörite aýratynlyklar Suwuň süzülmesi, Derini ideg etmek, saç, dyrnak, suwy dezinfeksiýa etmek, Massaage etmek
  Goşulan komponentler Duş süzgüji, 2 çalyşýan kartrij, goşmaça lenta, sowgat, gutarnykly gurnama görkezmeleri
  Batareýalar No

  Önümiň beýany:

  • 15 Tapgyr görkeziji suw süzgüji, hloramin ftoridini we hlory, agyr metallary, bakteriýalary, pestisidleri, ammiak, kükürdi beýleki çökündileri çalt aýyrmaga kömek edýär we hammam çüýşesinde masştabyň, suwotularyň, galyndylaryň ösmegine päsgel berýär.
  • BODY CARE, ekzema demgysma bronhitiniň döremek howpy az, gury gyjyndyryjy derini azaldýar, kepek çagalary we öý haýwanlaryňyzy ýuwmak üçin deriniň, saçyň, dyrnaklaryň saglygy barada alada edýär
  • GATNAŞYK GARŞYLYK, köpugurly öý ulanylyşy üçin üstünden, elde, ýagyşda we duş duşlarynyň üstünde ýerleşdirilip bilner.Öýdäki ähli duşlary hapa suwlardan goraň
  • ÜPJÜNÇILIK SUW BASYNemlendiriji, arassalaýjy, ýumşadyjy hökmünde hereket ediň we derini duýgur ýuwmak üçin iň gowy duýgy berýär.Bu pos, demir bilen aýyrmaga kömek eder
  • SOFTENS SUW Guýy suwy, gaty gidroksidi suw üçin ajaýyp.
   • Gaty suw üçin uglerod KDF bilen 15 basgançakly duş süzgüji

   Gaty suw üçin uglerod KDF bilen 15 basgançakly duş süzgüji

   Gaty suw üçin uglerod KDF bilen 15 basgançakly duş süzgüji

   Gaty suw üçin uglerod KDF bilen 15 basgançakly duş süzgüji

   Gaty suw üçin uglerod KDF bilen 15 basgançakly duş süzgüji

   Gaty suw üçin uglerod KDF bilen 15 basgançakly duş süzgüji

   Gaty suw üçin uglerod KDF bilen 15 basgançakly duş süzgüji