Biz hakda

Arassa suwuň elýeterliligi dünýäde uly alada döredýän meselä öwrülýär.

“Global Water” 10 ýyldan gowrak wagt bäri suw arassalaýyş ulgamlarynyň toplumyny ösdürmek, öndürmek we satmak arkaly has ýokary hilli, arassa suwa bolan zerurlygy kanagatlandyrmak üçin işleýär.Giňişleýin bilim we uly tejribe bilen Global Suw özlerini suw pudagynda halkara öňdebaryjy we täzelikçi hökmünde görkezdi.Filhli süzgüç we suw arassalamak zerurlyklary üçin iň amatly çözgütleri üpjün etmek.

biz hakda

biz hakda

Önümimiz suw paýlaýjy, suw arassalaýjy, RO we UF ulgamlary, gazlandyryjy, buz öndüriji, suw çüýşesi we suw küýzelerini öz içine alýar. Amerikan, Europeanewropa, Günorta Amerika we Günorta-Gündogar Aziýa bazarlaryna eksport etmek. Hytaýda ýerleşýän ştab-kwartirasy we ammarlara, gözleglere gözegçilik barlaghanalar, Ysraýylda, Günorta Amerikada we ABŞ-da logistik we administratiw ofisler, ýerli bazara hyzmat etmekden Amerikan, Europeanewropa, Afrika we Awstraliýa bazarlaryna geçmek üçin çalt ösdik.Önümçilik we önüm öndürmek Hytaýda bolup geçýär we önümler soňra kompaniýamyzyň söwda ady ýa-da OEM we ODM zerurlyklary boýunça dünýä boýunça iberilýär. Asyl, täsirli we täsirli önümleri hödürlemek.

Kompaniýamyzyň maksady, asyl, täsirli we täsirli önümler bilen üpjün etmegi dowam etdirmek, şeýle hem satuwdan öňki we soňky hyzmatlarda yzygiderli ýokary bolmak.Görüşimizi amala aşyrmak üçin halkara hyzmatdaşlary tapmak we giň ösüş maýa goýumlary üçin köp tagalla etdik.Şeýlelik bilen, önümiň täzelenmegi bilen täjirçilik we tehnologiki taýdan amallaryny giňeltmegi dowam etdirýäris we kompaniýanyň täzeçillik niýetini görkezýän täze modeller yzygiderli çykýar.